Historia i Tradycja
Karatedo Doshinkan

Geneza Karatedo Doshinkan

Założycielem Karatedo Doshinkan jest Hanshi Isao Ichikawa (1935-1996). Hanshi I. Ichikawa był uczniem Kanken Toyamy i jednym z pierwszych nauczycieli, którzy przedstawili tradycyjne formy Karatedo poza Japonią, rozwijając je w Europie i Meksyku. Do Wiednia przybył w 1967 r., po śmierci swojego nauczyciela Kanken Toyamy (twórcy szkoły Shudokan), który nadał mu stopień 10-ty Dan (najwyższy stopień) wraz z tytułem Hanshi (najwyższy tytuł). Tam też otworzył Honbu Dojo (siedzibę główną) swojej szkoły. Nazwał ją Karatedo Doshinkan. Doshinkan w tłumaczeniu to "szkoła" w której "droga serca" jest dogłębnie przemyślana i praktykowana.

Tworząc Karatedo Doshinkan - Hanshi I. Ichikawa postąpił zgodnie z wolą swojego nauczyciela Kanken Toyamy, który zażyczył sobie aby nazwa Shudokan nie była używana po jego śmierci.

Daishihan Kanken Toyama (1888-1966) był jednym z pierwszych, którzy sprowadzili Karatedo z Okinawy do Japonii. W 1930r., zbudował on dojo w Tokyo, nazywając je Shudokan. W tej "szkole studiowania drogi" Kanken Toyama nie zamierzał tworzyć nowego "stylu" (ryu-ha).

Również Hanshi I. Ichikawa, nie chciał tworzyć "stylu" w znaczeniu specjalizacji i odróżniania. Chciał on stworzyć nowy system, w którym Karatedo jest praktykowane w integralnej całości jako sztuka walki. Zgodnie z wolą Hanshi I. Ichikawa, Karatedo Doshinkan powinno rozwijać się i stale rosnąć także po jego śmierci.

Od 1996 r. do 2019 r. Karatedo Doshinkan prowadzi Hanshi Nobuo Ichikawa. Został on mianowany sukcesorem Hanshi I. Ichikawa wkrótce przed jego śmiercią oraz otrzymał stopień 10 Dan i tytuł Hanshi. Nobuo Ichikawa zawsze był związany ze swoim bratem Isao Ichikawa, wspomagając rozwój i rozszerzanie szkoły na świecie. Rozwija on tradycję Karatedo Doshinkan w jego najgłębszej wiedzy i znaczeniu.

Hanshi 10. Dan Nobuo Ichikawa zmarł 6 marca 2019 r. Jakiś czas przed śmiercią mianował Shihan Masako Fujimoto-Stick jako swojego następczynię. 31 marca 2019 Hanshi Masako Fujimoto-Stick przejęła czerwony pas jako Hanshi 10 Dan.


Praktyka

Mistrz trenuje ze wszystkimi włączając w to początkujących. Jako prowadzący trening zawsze wykonuje wszystkie aspekty treningu, używając siebie jako modelu. W ten sposób, Karatedo Doshinkan odróżnia się od starych Japońskich tradycyjnych systemów nauczania. W rezultacie, wszyscy mogą uczyć się od Hanshiego. Hanshi wykonuje wszystkie techniki, także te podstawowe, wskazując na ważność i konieczność ich stałego doskonalenia.

Przekaz Karatedo Doshinkan zawsze bazuje na relacjach pomiędzy mistrzem i uczniem. Wyłącznie dzięki tej metodzie, szkoła rozwinęła się przez różne kraje i kontynenty. Wszyscy członkowie są w kontakcie z Hanshim, który systematycznie odwiedza poszczególne dojo. Każde pojedyncze dojo ma swojego lidera który prowadzi trening w zastępstwie Hanshiego.

Tylko Hanshi nadaje stopnie.

Karatedo Doshinkan jest otwarte na rozwój. Pozostawia "drogę" każdemu człowiekowi i zachowuje otwartość systemu. Zakres treningu i cele każdego uczestnika nie są zdominowane przez egzaminy i rywalizację sportową (w Karatedo Doshinkan nie istnieją zawody sportowe). Karatedo jest oryginalną formą - "drogą" -, jej celem jest rozwój osobowości, a nie dopingowanie do walki sportowej.

Kluczową rolę pełnią Kata. Kata pozostają w ich oryginalnej formie a wokół ich sedna następuje rozwój. Kata przekazują bogactwo tradycji, jednocześnie nie determinują precyzyjnie zawartości treningu. Są one interpretowane, i są podstawą do nowych zadań na treningu.

początek strony